Abdominoplasti (kar?n germe estetik ameliyat?) hakk?nda daha fazla bilgi edinin.

Liposuction


Liposuction estetik mevcut en popüler kozmetik iyile?tirme prosedürleri biridir. Böyle vaser LipoSelection ® burada LIPSG itibariyle güvenli, etkili liposuction teknikleri ile a??r? ya? birikimi vücudun hemen her alanda ortadan kald?r?labilir.


Liposuction hakk?nda daha fazla bilgi edinin.

Popo Kald?rma Cerrahisi


Çünkü ya? ve kilo kayb? tan?m? ve ?eklini kaybeder vücudun en yayg?n alanlardan biri kalça bölgesi. Long Island Plastik estetik cerrahi Grubu olarak, bizim plastik cerrahlar fazla deri ortadan kald?rmak ve daha s?k?, daha atletik bir görünüm için kalça alan? s?kmak için bir kalça asansör gerçekle?tirebilirsiniz.