Announcement

Collapse
No announcement yet.

gö?üs esteti?i

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  gö?üs esteti?i  gö?üs esteti?i için kullan?lan cerrahi teknikler de?i?ebilir ama en yayg?n prosedür içerir ve areola etraf?nda bir tur atar ters T ?eklinde bir kesi, a?a?? uzan?r ve meme alt?ndaki k?r?k do?al e?ri izler. Meme sonra yeni konumuna ta??nm?? ve meme iki taraftan derinin meme yeni kontur ?ekillendirme, areola etraf?nda a?a?? getirdi ve. Liposuction koltukalt? bölgesinden a??r? ?i?man kald?rmak için kullan?labilir.


  Ço?u durumda, meme kan damarlar? ve sinirlere ba?l? kal?r. gö?üs esteti?i çok büyük ya da sark?k ise Ancak, meme ve areolas tamamen kald?r?ld? ve daha yüksek bir konuma a??l? gerekebilir. Bu, meme ve areolar dokuda duyu kayb?na neden olacakt?r.


  Zaman zaman, sadece ya? ihtiyaçlar? kald?r?lmas? oldu?unda, tek ba??na gö?üs esteti?i yara minimal b?rakarak, meme boyutu azaltmak için de kullan?labilir.

Working...
X