Announcement

Collapse
No announcement yet.

- Saç Ekimi Estetik -

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  - Saç Ekimi Estetik -  Tüm modern saç ekimi prosedürleri saç do?al olarak olu?an foliküler üniteler olarak sadece nakledilen zaman en do?al sonuç oldu?unu "Folliküler Nakli" onun 1995 dönüm yay?nda, Dr Bernstein taraf?ndan önerilen kavrama dayanmaktad?r. 1 ila 4 k?llar?n Bu küçük demetleri daha sonraki özel mikroskoplar yard?m? ile tek tek foliküler ünite greft içine disseke tek bir ince ?erit kald?rarak ba??? alan "hasat" edilir. Bu teknik, Foliküler Ünite Transplantasyonu (FUT) denir. Greft do?rudan Foliküler Ünite Ekstraksiyon (FUE) ad? verilen bir teknikle donör derisi, tek tek ç?kar?labilir.


  Bir kez doktor saçs?z bölgede k?lan, hasat bu küçük greft binlerce i?ne büyüklü?ünde delik içine, tek bir oturumda, yerle?tirilir, al?c? siteleri denir.


  Nakledilen foliküllerin yeni 2-3 ay içinde saç ve saç ekimi üretmeye ba?layacak geçirilirsiniz tam olarak geli?mi?-, ya da yakla??k bir y?l sonra, "olgun". Bir saç nakli i?lemi mümkün olan en do?al sonuçlar olu?turmak için cerrah sa?lar, bu tek tek foliküler ünite greft estetik düzenlemedir.

Working...
X