Announcement

Collapse
No announcement yet.

Estetik Dergisi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  Estetik Dergisi  Soru: ?deal burun nedir?

  Cevap: "ideal" burun yüzünüzün di?er estetik olumlu özellikleri ile uyum içinde olan bir burun. Bir erkek veya kad?n burun için "ideal" ?eklinde güzellik alg?m?z? kökleri vard?r estetik bir kavramd?r. Bu tamamen hatlar? ve say?lar? a?a?? ha?lanm?? olamaz - tarifsiz bir "sanatsal" ö?esi her zaman vard?r. Ancak, güzellik, güzel ve evrensel oldu?una inanmaktad?r yüzlerini inceleyerek, sanatç?lar ve plastik cerrahlar temsil baz? kurallar veya oranlarda ula?m?? olabilir "estetik idealler." Leonardo da Vinci güzellik ve estetik oranlarda bu tür çal??malar yapmak için ilk aras?ndayd?. O ve di?er sanatç?lar, i?i güzellik anlay??? gerektirir ve daha sonra hasta güzelle?tirmeye de?i?iklikleri yaparak yüz plastik cerrahlar, bu pe?inde kat?ld? edilmi?tir.


  Yüz plastik cerrahlar estetik idealler için bir k?lavuz olarak kafalar?nda oldu?unu hatlar? ve ölçüleri nelerdir ?unlard?r. Onlar Dr Toriumi'nin ve Dr Becker, Rinoplasti Diseksiyon Manuel izniyle edilir.


  Siz bu sat?rlar?, say?lar ve ölçümler var oldu?unu fark etmek için yeterli olabilir; tabii, di?er taraftan, onlar? çal??maya ve bir daha olmaya çekinmeyin "uzman!"


  Majör yüzey estetik referans noktalar? d??ar? noktas?n?n alt?ndaki ilk iki rakamlar. Bunlar, bu sayfada daha sonra sunulan malzeme anlamak için izin gereklidir.

Working...
X